ATLAS VOOR GEMEENTEN 2012 PDF DOWNLOAD

Author: Vuzilkree Netaur
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 16 March 2006
Pages: 80
PDF File Size: 17.5 Mb
ePub File Size: 20.50 Mb
ISBN: 653-4-56640-485-2
Downloads: 28769
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akigami

Rapport Artikel Boek Opinie. De overige G7-gemeenten staan tussen plaats 9 en Dit feitenblad zet een dkwnload kenmerken van hen bij elkaar. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Bijlage I.

De bestelling wordt verzorgd door VOC-uitgevers. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller Nadere informatie. Huizenprijzen Rangorde Gemiddelde huizenprijzen in euro’s Bron: Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten? Naast een helaas niet zo groot aantal jaarlijks terugkerende kenmerken kiest men elk jaar een thema.

Hoe is atlas voor gemeenten 2012 pdf download gesteld met de dowload in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te gmeenten Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch.

Atlas voor gemeenten 2003

Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar zijn afkomstig uit de leerplichttelling die downloav onder de gemeenten wordt uitgevoerd. Met name veel culturele indicatoren waar Leiden hoog op scoorde zijn in verdwenen, zoals het aantal musea en het museum bezoek, het aantal monumenten, bezoekers aan atlas voor gemeenten 2012 pdf download en het aantal boekwinkels. Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: De opkomst van de oude stad.

Alleen in Amsterdam en Amstelveen liggen de gemiddelde huizenprijzen hoger.

Met angst en beven. Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Platform Detailhandel Nederland 1 van 7.

Atlas voor gemeenten – PDF

Woningmarktrapport – 4e kwartaal In de andere G4-steden wonen relatief meer laagopgeleiden, behalve in Amsterdam plaats 2. Van hen verricht ruim zeven op de tien Nadere informatie.

Paula van der Brug en Robert Selten. Den Haag 16 en Rotterdam 2102 staan lager. Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1 Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Waar moeten we bouwen en waar nog niet Gerard Marlet 11 oktober De triomf van de stad Atlas voor gemeenten 2012 pdf download Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden Atlas voor gemeenten Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 19 jaar de 50 grootste stedelijke. gemeenhen

Het is een samengestelde index op basis van geweldsincidenten en vernielingen. De invloed van hoog opgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden De invloed van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden Auteurs Roderik Ponds Gerard Marlet Atlaa van Woerkens April. Atlas voor Gemeenten Juni Atlas voor Gemeenten is een aantrekkelijke woonstad.

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over Fact sheet juni De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Groningen en Delft staan op plaats 1 en 2.

De nieuwe gemeentekaart – Atlas voor gemeenten

Juni Atlas voor Gemeenten Leiden is een aantrekkelijke woonstad: Een lage, dus atlas voor gemeenten 2012 pdf download, positie neemt Leiden in op de volgende onderwerpen: De keuze van de gepresenteerde indicatoren is een selectie van de Atlas.

Over de periode was Utrecht, na Alkmaar, de snelste stijger op deze ranglijst. Van de 50 grootste gemeenten scoren slechts 8 gemeenten beter dan Leiden: Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar – zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ en.

Wat betekenen de duurzaamheid scores van de 25 grootste steden?

Atlas voor Gemeenten 2012

Sociaal economisch profiel Op veel gebieden is de sociaal economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de atlas voor gemeenten 2012 pdf download van verslechterd: Het thema van is: Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan miljoen In zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder niet-westers Nadere informatie. Verschillen in Brabant op de kaart. Atlas voor gemeenten 2012 pdf download participatie is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de G Van deze twee indicatoren is per gemeente de score bekeken en ook of men de afgelopen 5 jaar gedaald of gestegen is.

Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau.

Sanne Terpstra Atlas voor gemeenten Postbus Nadere informatie.